LIKVIDÁCIA Azbestu & Eternitu

Likvidácia azbestu z exteriérov. Strechy, fasády, podhľady, protipožiarne nástreky.

0904 009 875

MG STRECHY.SK

Neohrozujte zdravie a život seba a svojich blízkych

0902 063 167

MG STRECHY

Služby a certifikácie

Nebezpečný azbest

Azbest je názov pre skupinu vláknitých minerálov prírodne sa vyskytujúcich v zemskej kôre. Na Slovensku sa ťažil od roku 1870. Pre svoju mimoriadnu odolnosť voči vysokým teplotám, pevnosť a ohybnosť našiel uplatnenie v mnohých priemyselných odvetviach.

Čo s azbestom v budovách ?

V prípade, že sa pristúpi k odstraňovaniu azbestových materiálov, musia byť tieto práce vykonávané iba kvalifikovanými pracovníkmi za použitia postupov, ktoré zaručia bezpečnosť pracovníkov, bezpečnosť bežnej populácie a budúcich užívateľov týchto budov.

Sankcie

Celková  cena likvidácia azbestu  je pomerne finančne náročná, ale pri porušení zákonov SR - 79/2015 Z.z. je pokuta od príslušných úradov omnoho vyššia.

„Prečo by ste nemali manipulovať s azbestom sami?

 1. Azbest je zdroj kontaminácie životného prostredia. Demontované a poškodené eternitové strechy často končia na nelegálnych skládkach, odkiaľ sa uvoľnené vlákna šíria do okolia a naďalej predstavujú zdravotné riziko pre širokú verejnosť. Azbest / eternit môžu na skládky nebezpečného odpadu vyvážať len firmy s oprávnením a príslušnými povoleniami.

Certifikácia

Oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúci azbest

Oprávnenie

Živnostenské oprávnenie