LIKVIDÁCIA Azbestu & Eternitu

Likvidácia azbestu z exteriérov. Strechy, fasády, podhľady, protipožiarne nástreky.

0904 009 875

MG STRECHY.SK

Neohrozujte zdravie a život seba a svojich blízkych

0902 063 167

O nás

Spoločnosť MG strechy je rozvíjajúca sa firma , realizujeme likvidáciu azbestu ( eternitu ) v exteriéri . Našou snahou je maximálna spokojnosť zákazníkov a dôkladné splnenie všetkých pracovných postupov . K likvidácii azbestu pristupujeme najnovšími metódami odstraňovania v súlade so zákonom o ochrane zdravia obyvateľstva. Zaručujeme Vám seriózne a rýchle vypracovanie rozpočtu likvidácie a jeho dodržanie po dohode s vami.  Cenové ponuky sú bezplatné , realizácia likvidácie je možná na celom Slovensku. Našou najlepšou reklamou je spokojný zákazník, čomu sa veľmi tešíme .


Prečo si na likvidáciu azbestu vybrať práve nás ?

- Disponujeme všetkými potrebnými povoleniami a certifikátmi na odstraňovanie tohto nebezpečného materiálu.
- Naša spoločnosť ponúka komplexné odborné služby v oblasti likvidácie azbestu, od poradenstva cez vypracovanie dokumentácie a komunikácie s príslušnými úradmi, až po samotnú likvidáciu 
- Naši odborníci majú nanajvýš profesionálny a zodpovedný prístup, pri práci sa riadia prísnymi bezpečnostnými pokynmi.
- Našu činnosť realizujeme veľmi opatrne a za prísnych bezpečnostných opatrení. V okolí miesta likvidácie vytvoríme kontrolované pásmo, kde majú prístup len naši pracovníci v ochranných odevoch a s adekvátnymi ochrannými pomôckami. Tento postup zabraňuje úniku nebezpečných látok do okolia a vďaka tomu ochraňujeme Vás aj okolité životné prostredie. 
- Pri práci využívame pokročilé technológie a zároveň sa neustále zdokonaľujeme v oblasti likvidácie azbestu.
- Cena za odstránenie nebezpečných odpadov je rôzna, závisí totiž od viacerých faktorov. Vieme Vám však garantovať skutočne výhodné ceny.