LIKVIDÁCIA Azbestu & Eternitu

Likvidácia azbestu z exteriérov. Strechy, fasády, podhľady, protipožiarne nástreky.

0904 009 875

MG STRECHY.SK

Neohrozujte zdravie a život seba a svojich blízkych

0902 063 167

Profesionálna likvidácia azbestu s dôrazom na bezpečie a ochranu zdravia

Odborná a precízna likvidácia azbestu v réžii našich profesionálov je garanciou toho, že zdravie vás, vašej rodiny i susedov nebude v žiadnej miere ohrozené. Doprajte si zdravú a bezpečnú strechu nad hlavou.

Likvidácia azbestu svojpomocne ako veľký hazard so zdravím

Azbest bol v minulosti populárny najmä pre svoju pevnosť, odolnosť a nehorľavosť. Aj keď sa materiály obsahujúce tento nebezpečný materiál nepoužívajú na Slovensku už niekoľko desiatok rokov, dodnes má mnoho nehnuteľností eternitové strechy. Poveternostné vplyvy vedú k ich prirodzenému opotrebovaniu, a to zase k postupným výmenám takýchto striech. Pri nich je nevyhnutná profesionálna likvidácia eternitu. Pretože svojpomocná likvidácia azbestu nie je len zdraviu nebezpečná, ale aj nezákonná. Hlavným dôvodom je, že azbest predstavuje nebezpečný odpad. Preto si jeho odstránenie žiada odborný postup prác a použite príslušných ochranných pomôcok a vybavenia. Cieľom je, aby po prítomnosti azbestu nezostala ani najmenšia častica. Preto likvidáciu azbestu realizujeme podľa vopred vypracovaného plánu demontážnych prác (samozrejme, že nesmie chýbať povolenie od regionálneho hygienika).

Kedy je čas na likvidáciu azbestu

Ak spozorujete, že vaša eternitová strecha sa rozpadáva alebo sú jej časti mechanicky poškodené, urýchlene nás kontaktujte. Mikroskopické azbestové vlákna sa totiž začali pomaly uvoľňovať do ovzdušia a predstavujú ohrozenie – pri vdýchnutí sa usádzajú v pľúcach. Nezabúdajte, že azbest je silným karcinogénom a zvyčajne vedie k nádorovým ochoreniam, postihujúcim nielen pľúca, ale aj podbrušnicu a podhrudnicu. Ak si myslíte, že vám stará eternitová strecha ešte môže nejaký ten rok poslúžiť – veď postačí oškrabať mach alebo vystriekať vysokotlakovým čističom – tak sa mýlite. Aj pri takýchto aktivitách sa azbest dostáva do okolia. Za nebezpečné sú považované akékoľvek mechanické zásahy do azbestovej krytiny, napríklad aj prerážanie otvorov pre rôzne káble, antény a pod.

MG STRECHY

Likvidácia azbestu

Nebezpečný azbest

Nebezpečný azbest

Azbest je názov pre skupinu vláknitých minerálov prírodne sa vyskytujúcich v zemskej kôre. Na Slovensku sa ťažil od roku 1870. Pre svoju mimoriadnu odolnosť voči vysokým teplotám, pevnosť a ohybnosť našiel uplatnenie v mnohých priemyselných odvetviach.

Čo s azbestom v budovách?

Čo s azbestom v budovách?

V prípade, že sa pristúpi k odstraňovaniu azbestových materiálov, musia byť tieto práce vykonávané iba kvalifikovanými pracovníkmi za použitia postupov, ktoré zaručia bezpečnosť pracovníkov, bezpečnosť bežnej populácie a budúcich užívateľov týchto budov.

Celková cena likvidácia azbestu

Sankcie

Celková  cena likvidácia azbestu  je pomerne finančne náročná, ale pri porušení zákonov SR - 79/2015 Z.z. je pokuta od príslušných úradov omnoho vyššia.

Prečo by ste nemali manipulovať s azbestom sami?

„Prečo by ste nemali manipulovať s azbestom sami?

 1. Azbest je zdroj kontaminácie životného prostredia. Demontované a poškodené eternitové strechy často končia na  nelegálnych skládkach, odkiaľ sa uvoľnené vlákna šíria do okolia  a naďalej predstavujú zdravotné riziko pre širokú verejnosť. Azbest / eternit môžu na skládky nebezpečného odpadu vyvážať len firmy s oprávnením a príslušnými povoleniami.

Oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúci azbest

Certifikácia

Oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúci azbest

Živnostenské oprávnenie

Oprávnenie

Živnostenské oprávnenie