LIKVIDÁCIA Azbestu & Eternitu

Likvidácia azbestu z exteriérov. Strechy, fasády, podhľady, protipožiarne nástreky.

0904 009 875

MG STRECHY.SK

Neohrozujte zdravie a život seba a svojich blízkych

0902 063 167

Likvidácia eternitu rýchlo, bezpečne, dôsledne a precízne

Láka vás likvidácia eternitu vo vlastnej réžii, pretože – veď trochu ušetrím? Zabudnite. Nezodpovedne ohrozujete zdravie seba aj blízkych, ale i prírodu. Sme vyškolení profesionáli, ktorí disponujú oprávnením na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v exteriéroch.

Bezpečná likvidácia eternitu

Niet pochýb o tom, že svojpomocná likvidácia eternitu sa vám môže vypomstiť hneď dvakrát – zdravotne (azbest je nebezpečný odpad a silnou karcinogénnou látkou spôsobujúcou viaceré nádorové ochorenia) aj finančne. Slovenská legislatíva totiž zakazuje neprofesionálnu likvidáciu azbestu, ktorá je pokutovaná, a to až do výšky 2500 eur (právnické osoby až 120 000 eur). Dokonca vám môže hroziť aj trestné stíhanie za verejné ohrozenie! Azbest nielenže precízne a šetrne odstránime z vašej strechy. Garantujeme, že počas demontáže nedôjde k jeho uvoľneniu do ovzdušia. Prach vzniknutý pri odstraňovaní je starostlivo odsávaný. Eternitový odpad prepravíme v nepriepustných obaloch na príslušnú skládku.

Likvidácia eternitu od Andrej Mihaľ

Pri likvidácii eternitu nič nepodceníme

Zakladáme si na maximálnej pripravenosti, svedomitej bezpečnosti, dôslednosti a precíznosti. Aj preto po ukončení prác ešte raz skontrolujeme okolie príslušnými kontrolnými meracími zariadeniami na zistenie koncentrácie azbestu v ovzduší. Likvidácia eternitu pre nás aj vás končí odovzdaním príslušnej dokumentácie. Ručíme, že o vašu eternitovú strechu sa dokonale postaráme, pretože si uvedomujeme mimoriadnu škodlivosť a dopad azbestu na ľudské zdravie, ale aj na životné prostredie. Azbest je totiž možným zdrojom jeho kontaminácie. Buďte teda nielen zodpovední – sami k sebe, rodine, susedom i spoločnosti, ale aj ekologickí. Riešením je likvidácia azbestu realizovaná skúsenými odborníkmi.

MG STRECHY

Likvidácia Eternitu

Nebezpečný azbest

Nebezpečný azbest

Azbest je názov pre skupinu vláknitých minerálov prírodne sa vyskytujúcich v zemskej kôre. Na Slovensku sa ťažil od roku 1870. Pre svoju mimoriadnu odolnosť voči vysokým teplotám, pevnosť a ohybnosť našiel uplatnenie v mnohých priemyselných odvetviach.

Čo s azbestom v budovách?

Čo s azbestom v budovách ?

V prípade, že sa pristúpi k odstraňovaniu azbestových materiálov, musia byť tieto práce vykonávané iba kvalifikovanými pracovníkmi za použitia postupov, ktoré zaručia bezpečnosť pracovníkov, bezpečnosť bežnej populácie a budúcich užívateľov týchto budov.

Celková cena likvidácia azbestu

Sankcie

Celková  cena likvidácia azbestu  je pomerne finančne náročná, ale pri porušení zákonov SR - 79/2015 Z.z. je pokuta od príslušných úradov omnoho vyššia.

Prečo by ste nemali manipulovať s azbestom sami?

„Prečo by ste nemali manipulovať s azbestom sami?

 1. Azbest je zdroj kontaminácie životného prostredia. Demontované a poškodené eternitové strechy často končia na  nelegálnych skládkach, odkiaľ sa uvoľnené vlákna šíria do okolia  a naďalej predstavujú zdravotné riziko pre širokú verejnosť. Azbest / eternit môžu na skládky nebezpečného odpadu vyvážať len firmy s oprávnením a príslušnými povoleniami.

Certifikácia

Certifikácia

Oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúci azbest

Oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúci azbest

Oprávnenie

Živnostenské oprávnenie