Nebezpečný odpad - likvidácia Azbestu & Eternitu

Likvidácia azbestu z exteriérov. Strechy, fasády, podhľady, protipožiarne nástreky.

0904 009 875

MG STRECHY.SK

Neohrozujte zdravie a život seba a svojich blízkych

0902 063 167

Financovanie

Kalkulácie a náklady na bezpečné odstránenie azbestu

Odborné poradenstvo

Služby poskytujeme pre jednotlivcov aj firmy

Konzultácie online

Po telefonickom rozhovore vieme konzultovať On-LINE

Plánovanie realizácie

Plánovanie a realizácie na základe požiadaviek

Prečo je azbest mimoriadne nebezpečný odpad

Azbest ako nebezpečný odpad si žiada profesionálnu likvidáciu s dôrazom na precízne odstránenie pri maximálne možnej bezpečnosti. V MG strechy využívame najnovšie metódy a technológie efektívneho odstraňovania azbestu, ktoré sú v súlade so zákonom o ochrane zdravia obyvateľstva.

Nebezpečný odpad pre zdravie človeka

Azbest je minerál, ktorý je zaradený medzi nebezpečný odpad. Pri neodbornej svojvoľnej demontáži (ktorá je mimochodom zakázaná aj zákonom) sa totiž do ovzdušia dostávajú prachové čiastočky azbestu. Keďže sú ostré a pevné, tak po vdýchnutí preniknú až do bunkových stien výstelky pľúc. V tomto prípade sa nespustí tzv. samočistiaci mechanizmus pľúc, ako keď sa trebárs nadýchnete prachu a následne začnete kašľať. Usadené azbestové vlákna sa v priebehu rokov (cca 10 – 25) postupne začínajú prejavovať vo forme závažných diagnóz, ktoré sa týkajú najmä respiračných ochorení. Možno spomenúť azbestózu (nezvratné zjazvenie pľúc) či mezotelióm (rakovina vnútornej výstelky hrudníka alebo brušnej steny). Častou je aj rakovina pľúc.

Nebezpečný odpad a jeho spracovanie a odstraňovanie

Bezpečne s nebezpečným odpadom

Sme držiteľmi potrebných povolení a certifikátov, čiže likvidácia azbestu v našej réžii je bezpečná a spoľahlivá. Strechu, na ktorej sa tento nebezpečný odpad nachádza, vždy zaistíme a ešte pred demontážou ošetríme tak, aby sme počas odstraňovania eliminovali únik azbestových mikroskopických častí do ovzdušia. Prísne dbáme na dôsledné dodržiavanie bezpečnostných pokynov a opatrení, ako aj na používanie ochranných pomôcok pri práci. Našou prioritou je ochrana vášho zdravia a celospoločenská ekologická zodpovednosť – čiže prvotriedna likvidácia eternitu. Garantujeme, že sa dobre postaráme o vašu eternitovú strechu, a to bez ohrozenia vášho zdravia, ako aj zdravia členov vašej domácnosti či susedov. Stavte na bezpečnú likvidáciu azbestu – stavte na odborníkov z MG strechy.